Kontak

a další důležité informace

Poštovní adresa:
Farní sbor ČCE v Černilově
Černilov 139
503 43 Černilov

telefon Jan Lavický administrátor sboru:
731 634 598

e-mail:
cernilov@evangnet.cz

IČO:
73 63 22 95

Bankovní spojení – Poštovní spořitelna:
227621944 / 0300