obrázek kostela
fara a kostel FS ČCE v Černilově * * *  POZOR ! V neděli 29. 7. se bohosluľby v sídle sboru NEKONAJÍ ! - více v rozpisu - kliknout * * *