Kázání - Izajáš 42, 4

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout záznam kázání faráře Štěpána Pavlince ze Švýcarska, které přednesl v našem kostele 4. září 2005 na text z Písma Svatého, zapsaný u proroka Izajáše ve 42. kapitole, verš 4.

Kázání je v českém jazyce.
Zvukový soubor je rozsáhlejší, jeho velikost činí přibližně 4,5 MB.


Zpět na předchozí stránku