Kázání (část)- Lukáš 8, 28 - 29

Zde si můžete poslechnout nebo stáhnout záznam dochované části kázání faráře Emila Jelínka, které přednesl v našem farním sboru někdy v roce 1978 na text z Písma Svatého, zapsaný u evangelisty Lukáše v 8. kapitole, verše 28 a 29.
Prosím omluvte sníženou kvalitu zvukového záznamu, a také skutečnost, že se nám záznam tohoto kázání už nepodařilo zachovat celý až do dnešních dnů.


Zpět na předchozí stránku