PÁR OBRÁZKŮ Z ROKU 2005

fotografie 800 x 600
sborová brigáda 2. 4. 2005
 
fotografie 800 x 600
sborová brigáda 2. 4. 2005
 
fotografie 800 x 600
sborová brigáda 2. 4. 2005
 
fotografie 800 x 600
sborová brigáda 2. 4. 2005
 
fotografie 800 x 600
sborová brigáda 2. 4. 2005
 
fotografie 800 x 600
nové zábradlí na balkóně fary - dodali naši Kupkovi
fotografie 800 x 600
střední generace 23. 5. 2005
 
fotografie 800 x 600
střední generace 23. 5. 2005
 
fotografie 800 x 600
střední generace 23. 5. 2005
 
fotografie 800 x 600
návštěva manželů Pavlincových 4. 9. 2005
 
fotografie 800 x 600
návštěva manželů Pavlincových 4. 9. 2005
 
fotografie 800 x 600
návštěva manželů Pavlincových 4. 9. 2005
 
fotografie 800 x 600
děti za kostelem 4. 9. 2005
 
fotografie 800 x 600
sborové setkání s Michalem Kittou 19. 9. 2005
fotografie 800 x 600
sborové setkání s Michalem Kittou 19. 9. 2005
fotografie 800 x 600
podzimní úklid 26. 11. 2005
 
fotografie 800 x 600
podzimní úklid 26. 11. 2005
 
fotografie 800 x 600
příprava na štědrovečer-
ní bohoslužbu 3. 12. 2005
fotografie 800 x 600
zpívání s betlémským
světlem u jesliček
23. 12. 2005
fotografie 800 x 600
zpívání s betlémským
světlem u jesliček
23. 12. 2005
fotografie 800 x 600
zpívání s betlémským
světlem u jesliček
23. 12. 2005
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služba dětí a mládeže
24. 12. 2005
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služba dětí a mládeže
24. 12. 2005
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služba dětí a mládeže
24. 12. 2005
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služba dětí a mládeže
24. 12. 2005
fotografie 800 x 600
vánoční bohoslužba
26. 12. 2005