PÁR OBRÁZKŮ Z ROKU 2006

fotografie 800 x 600
"nedělka" pro děti
5. 2. 2006
fotografie 800 x 600
sborová brigáda 8. 4. 2006
 
fotografie 800 x 600
sborová brigáda 8. 4. 2006
 
fotografie 800 x 600
sborová brigáda 8. 4. 2006
 
fotografie 800 x 600
sborová brigáda 8. 4. 2006
 
fotografie 800 x 600
seniorátní dny mládeže
v Černilově 21. - 23. 4. 2006
fotografie 800 x 600
seniorátní dny mládeže
v Černilově 21. - 23. 4. 2006
fotografie 800 x 600
seniorátní dny mládeže
v Černilově 21. - 23. 4. 2006
fotografie 800 x 600
seniorátní dny mládeže
v Černilově 21. - 23. 4. 2006
fotografie 800 x 600
seniorátní dny mládeže
v Černilově 21. - 23. 4. 2006
fotografie 800 x 600
seniorátní dny mládeže
v Černilově 21. - 23. 4. 2006
fotografie 800 x 600
seniorátní dny mládeže
v Černilově 21. - 23. 4. 2006
fotografie 800 x 600
nátěr brány před kostelem
5. 5. 2006
fotografie 800 x 600
nátěr brány před kostelem
12. 5. 2006
fotografie 800 x 600
III. setkání rodu Lány
v Černilově 13. a 14. 5. 2006
fotografie 800 x 600
III. setkání rodu Lány
v Černilově 13. a 14. 5. 2006
 
fotografie 800 x 600
III. setkání rodu Lány
v Černilově 13. a 14. 5. 2006
 
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
víkendový pobyt na Sokol-
ské chatě v Orlických ho-
rách 2. - 4. 6. 2006
fotografie 800 x 600
oprava a dokončení fasády
na budově fary v červnu
až srpnu 2006
fotografie 800 x 600
oprava a dokončení fasády
na budově fary v červnu
až srpnu 2006
fotografie 800 x 600
oprava a dokončení fasády
na budově fary v červnu
až srpnu 2006
fotografie 800 x 600
oprava a dokončení fasády
na budově fary v červnu
až srpnu 2006
fotografie 800 x 600
opravená fasáda na faře
fotografie 800 x 600
opravená fasáda na faře
fotografie 800 x 600
opravená fasáda na faře
fotografie 800 x 600
křtiny Barunky Žárské
2. 7. 2006
fotografie 800 x 600
křtiny Emy Žárské
2. 7. 2006
fotografie 800 x 600
nová vrata na farní stodole
- dodali naši Kupkovi
fotografie 800 x 600
naše nedělka 16. 7. 2006
fotografie 800 x 600
naše nedělka 16. 7. 2006
fotografie 800 x 600
naše nedělka 16. 7. 2006
fotografie 800 x 600
naše nedělka 16. 7. 2006
 
fotografie 800 x 600
setkání sboru na zahradě
u fary 22. 7. 2006
fotografie 800 x 600
setkání sboru na zahradě
u fary 22. 7. 2006
fotografie 800 x 600
konvent Královéhradec-
kého seniorátu ČCE
v Černilově 11. 11. 2006
fotografie 800 x 600
konvent Královéhradec-
kého seniorátu ČCE
v Černilově 11. 11. 2006
fotografie 800 x 600
zpívání s betlém-
ským světlem
23. 12. 2006
fotografie 800 x 600
zpívání s betlém-
ským světlem
23. 12. 2006
fotografie 800 x 600
zpívání s betlém-
ským světlem
23. 12. 2006
fotografie 800 x 600
štědrovečerní vystoupe-
ní dětí a mládeže
24. 12. 2006
fotografie 800 x 600
štědrovečerní vystoupe-
ní dětí a mládeže
24. 12. 2006
fotografie 800 x 600
štědrovečerní vystoupe-
ní dětí a mládeže
24. 12. 2006
fotografie 800 x 600
štědrovečerní vystoupe-
ní dětí a mládeže
24. 12. 2006
fotografie 800 x 600
štědrovečerní vystoupe-
ní dětí a mládeže
24. 12. 2006
fotografie 800 x 600
štědrovečerní vystoupe-
ní dětí a mládeže
24. 12. 2006
fotografie 800 x 600
štědrovečerní vystoupe-
ní dětí a mládeže
24. 12. 2006
fotografie 800 x 600
štědrovečerní vystoupe-
ní dětí a mládeže
24. 12. 2006
fotografie 800 x 600
zimní prázdninové
setkání seniorátní mládeže
foto ze dne 29. 12. 2006
fotografie 800 x 600
zimní prázdninové
setkání seniorátní mládeže
foto ze dne 29. 12. 2006
fotografie 800 x 600
zimní prázdninové
setkání seniorátní mládeže
foto ze dne 31. 12. 2006