PÁR OBRÁZKŮ Z ROKU 2007

fotografie 800 x 600
zimní prázdninové
setkání seniorátní mládeže
foto ze dne 1. 1. 2007
fotografie 800 x 600
zimní prázdninové
setkání seniorátní mládeže
foto ze dne 1. 1. 2007
fotografie 800 x 600
křtiny Haničky Jelínkové
18. 2. 2007
 
fotografie 800 x 600
"Nedělka" pro děti
18. 2. 2007
fotografie 800 x 600
"Nedělka" pro děti
18. 2. 2007
fotografie 800 x 600
fara v zimě
 
fotografie 800 x 600
jarní úklid  31. 3. 2007
fotografie 800 x 600
jarní úklid  31. 3. 2007
fotografie 800 x 600
jarní úklid  31. 3. 2007
fotografie 800 x 600
jarní úklid  31. 3. 2007
fotografie 800 x 600
Velikonoční pondělí
fotografie 800 x 600
Velikonoční pondělí
fotografie 800 x 600
regionální mládež v Černi-
lově v dubnu 2007
fotografie 800 x 600
regionální mládež v Černi-
lově v dubnu 2007
fotografie 800 x 600
farář Jiří Doležal v Černi-
lově 17. 6. 2007
fotografie 800 x 600
sborový pobyt na Sokol-
ské chatě 22. - 24. 6. 2007
fotografie 800 x 600
sborový pobyt na Sokol-
ské chatě 22. - 24. 6. 2007
fotografie 800 x 600
sborový pobyt na Sokol-
ské chatě 22. - 24. 6. 2007
fotografie 800 x 600
sborový pobyt na Sokol-
ské chatě 22. - 24. 6. 2007
fotografie 800 x 600
černilovské děti si léto
2007 uměly dobře užít
fotografie 800 x 600
dodávka nových vrat
k farní stodole - říjen 2007
fotografie 800 x 600
dodávka nových vrat
k farní stodole - říjen 2007
 
fotografie 800 x 600
dodávka nových vrat
k farní stodole - říjen 2007
 
fotografie 800 x 600
farář Pavel Otter
z Hradce Králové vede
bohoslužby 18. 11. 2007
fotografie 800 x 600
příprava na Štědropodve-
černí vystoupení na faře
1. 12. 2007
fotografie 800 x 600
příprava na Štědropodve-
černí vystoupení na faře
1. 12. 2007
fotografie 800 x 600
bývalá evangelická
škola - podzim 2007
 
fotografie 800 x 600
koncert gotické, renesanční
a barokní hudby
v kostele 16. 12. 2007
fotografie 800 x 600
koncert gotické, renesanční
a barokní hudby
v kostele 16. 12. 2007
fotografie 800 x 600
koncert gotické, renesanční
a barokní hudby
v kostele 16. 12. 2007
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služby dětí a mládeže
24. 12. 2007
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služby dětí a mládeže
24. 12. 2007
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služby dětí a mládeže
24. 12. 2007
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služby dětí a mládeže
24. 12. 2007
fotografie 800 x 600
štědropodvečerní boho-
služby dětí a mládeže
24. 12. 2007