ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ - něco o nás

logo ČCE ČESKOBRATRSKÁ
Naše církev vznikla v roce 1918 sloučením reformovaných a luterských evangelických sborů. Tyto sbory zde byly už od 18. století, ale svými kořeny sahají až k husitství a Jednotě bratrské. Navazujem tak na hnutí, které si vytklo za cíl reformu stávající církve. Proto si říkáme českobratrská.

CÍRKEV
Věříme, že církev není skupina lidí se společnými zájmy či názory. Jsme různého věku, máme různé sociální postavení, vzdělání. Přesto nebo právě proto se snažíme vytvořit společenství, kde je možné respektovat druhého a vnímat jeho odlišnost jako dar a obohacení. Věříme, že nás přitom nespojují jen naše lidské snahy či touhy, ale Pán Bůh sám, který nás všechny zve ke svému dílu. Proto si říkáme církev, což řecky znamená Páně.

EVANGELICKÁ
věříme, že Bůh nás oslovil skrze evangelium. Evangelium znamená dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva o tom, že každý z nás může být vysvobozen - ze svých starostí, ze svých závislostí, ze strachu, ze svých vin, z toho, co ho sužuje, trápí a zotročuje. Je to dobrá zpráva o tom, že každý z nás může začít žít plnohodnotný, svobodný a smysluplný život. Umožňuje nám to Boží láska. Setkali jsme se s ní v příběhu Ježíše Krista, který nám dosvědčil velikost Boží lásky svými slovy, svými činy a nakonec i tím, že mu na nás záleželo víc než na vlastním životě. Proto si říkáme evangelická.

Odkaz na oficiální stránky ČCE