CHARAKTERISTIKA SBORU - STATISTIKA

Pro reálnější popis našeho farního sboru volíme na tomto místě několik čísel:

KALENDÁŘNÍ ROK 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
počet členů (podle výkladu církevního zřízení) 260 238 238 239 234 203 192 186
počet tzv. "salárníků" tj. členů přispívajících finanční částkou (z povinných) 71 70 68 63 58 - - 40
ze 112
počet pravidelných bohoslužeb 55 55 55 55 56 56 55 55
průměrná účast na bohoslužbách 20 22 24 25 24 24 24 22
počet setkání dětí - "Nedělky" 43 45 41 52 52 - 46 45
průměrná účast na setkání dětí - "Nedělky" 3 4 5 6 6 - 5 3
počet "biblických hodin" 0 0 8 33 36 - 15 43
průměrná účast na "biblických hodinách" 0 0 4 5 2 - 5 8
počet setkání "biblických hodin dětí" 0 0 27 38 37 - 32 34
průměrná účast na "biblických hodinách dětí" 0 0 3,5 3 4 - 6 4
počet konfirmačních shromáždění 0 0 0 0 0 - 0 0
počet setkání mládeže 0 0 6 24 23 21 17 8
průměrná účast na setkání mládeže 0 0 12 8,5 7 7 5 4
počet dalších sborových setkání, kromě pravidelných bohoslužeb (střední generace, farní brigády, a p.) 3 7 1 2 0 - 0 5
počet křtů 0 1 2 5 0 5 1 0
počet pohřbů 3 1 2 2 4 3 1 3