NEDĚLKA - PRO DĚTI

Setkání pro děti během nedělních bohoslužeb, které jsme si pojmenovali "Nedělka", se konávalo na faře v malé kanceláři a začínalo po druhé písni v kostele - tedy přibližně v 9.15 hod.

Nyní jsou naši aktuálně nejmladší členové sboru věkem skoro již všichni mládežníci, takže Nedělka čeká na další generaci, nebo pokud se dostaví hosté.

naše nedělka
naše černilovská nedělka při své práci 

Na obrázcích vpravo vidíte, že jestli u nás někdo v kostele po-spává, pak to roz-hodně nejsou naše děti z nedělky.

nedělka v kostele
děti z nedělky v kostele 

naše nedělka s Radimem
nedělka na farním dvorečku s Radimem 

další obrázky z opravy fasády fary najdete zde Náš sbor je šťastný, že se smí radovat z přítomnosti dětí. Ty chodí do kostela po celý rok (i o prázdninách) a zatím jich neubývá - spíše naopak. Děti svůj program stále zlepšují, zřejmě je to na jejich "nedělce" prostě baví - probírají biblickou dějepravu, zpívají si moc hezké písničky, hrají si, malují, pracují s námi na brigádách, jezdí na výlety - zřejmě tedy žádná nuda. Ještě nedávno to vypadalo, že v naší černilovské obci se aktivity místních evangelíků postupně zcela vytratí - nyní se ovšem zdá, že díky dětem (místním i hostujícím) mohou být tyto věci i jinak ...


naše nedělka


nedělka - historie 


A že se naše děti na Nedělce opravdu snaží - mohou doložit třeba následujícím náhledem do jejich výtvarné produkce.

obrázek 800 x 581
obrázek 800 x 581

Autor:
Barunka,
námět
všichni.

obrázek 800 x 549

Od neznámého autora.

obrázek 800 x 571

Autor: Ema

obrázek 800 x 1136

Od neznámého autora.