header/Varianta5.jpg

Historie evangelického sboru augsburského vyznání (a. v.) v Černilově


Založení evangelického sboru a. v. v Černilově se uskutečnilo v roce 1784. Tohoto roku se první farář Štěpán Leška se přistěhoval do cca 2 km vzdálené sousední vsi Bukoviny. Zde měl zpočátku provizorně k dispozici pouze jednu vlhkou místnost v č. p. 12.

První dřevěná modlitebna byla v Černilově otevřena 13. května 1788 a následně posvěcena za působení faráře Jana Csonky. Druhý již zděný chrám byl postaven na tomtéž místě. Otevřen byl 27. dubna 1824 za působení kazatele Jiřího Holečka. Nový kostel byl potom 12. prosince 1824 posvěcen seniorem Molnárem. Budova v té době neměla věž a ani zvony. První fara luterského sboru v Černilově byla postavena z nepálených cihel již v roce 1784. Realizace výstavby druhé fary (již z řádného stavebního materiálu) byla uskutečněna v roce 1855. K ní byly v roce 1867 přistavěny i hospodářské budovy. Nakonec se podařilo luterskému sboru postavit i vlastní školu, která byla posvěcena 1. listopadu 1877. Prvním učitelem na této škole byl zvolen Kristian Kynčl.

Členové černilovského evangelického sboru a. v. tvořili především nepříliš bohatí lidé (chalupníci a dělníci). Naproti tomu bohatý byl duchovní život sboru. Kromě pravidelných nedělních bohoslužeb se ve sboru pravidelně konaly i odpolední bohoslužby, biblické hodiny, mimořádné bohoslužby v postním období, stejně tak i bohoslužby v domácnostech. Ve sboru fungovala nedělní škola i vyučování konfirmandů a mládeže. A byli to právě konfirmandi, kdo pořídili v roce 1881 křtitelnici z pískovce, kterou se podařilo dochovat do dnešních dnů. Sboru se podařilo vybavit i kostel zvonem.

Sbor měl kazatelskou stanici ve Dvoře Králové nad Labem, kde byly vykonány první bohoslužby v roce 1879. V roce 1881 měl černilovský sbor a. v. 600 členů a toho času byl i sídlem východního seniorátu.

zdroj informace: Almanach jubilejní obsahující popsání všech českých sboru evanjelických h. i a. v. r. 1881 v Čechách a na Moravě stávajících, vydaný Spolkem Komenského v r. 1881

Vytvořeno: 12.01.2022
Aktualizováno: 14.01.2022