header/Varianta5.jpg

Historie


Dostává-li se něčeho černilovskému sboru měrou vrchovatou - pak je to především množství vzpomínek na doby dávno minulé.
Po roce 1781, kdy byl vydán v naší zemi tzv. "Toleranční patent", se k evangelické reformované církvi helvetského vyznání přihlásilo na Černilovsku 494 osob; k evangelické církvi augsburského vyznání 211 obyvatel.
V tomto období tedy vznikly v naší obci hned dva evangelické sbory:
 • evangelický sbor helvetského vyznání (h. v.) jinak řečeno reformovaný
 • evangelický sbor augsburského vyznání (a. v.) jinak řečeno luterský
Do r. 1784 působil pro evangelíky obojího vyznání první černilovský kazatel Štěpán Hoszú.

Historický přehled černilovského evangelického sboru helvetského vyznání:

kostel reformovaných evangelíků v Černilově
 • 1784 - 1787: Michal Viczcencz
 • 1787 - 1791: Emerich Czider
 • 1791 - 1793: Mikuláš Toronay
 • 1793 - 1800: Štěpán Rimany
 • 1800 - 1802: Jan Pail
 • 1802 - 1815: Ondřej Ákos
 • 1815 - 1836: Jan Košut
 • 1838 - 1843: Jan Veselý
 • 1844 - 1850: Josef Chlumský
 • 1850 - 1859: Václav Šubert
 • 1860 - 1915: Justus Szalatnay
 • 1915 - 1920: Ladislav Funda
kostel reformovaných evangelíků v Černilově

Zde si můžete přečíst krátký text vztahující se k počátkům historie reformovaného sboru v Černilově.

Historický přehled černilovského evangelického sboru augsburského vyznání

bývalý kostel evagelické církve a. v. v Černilově
 • 1784 - 1784: Štěpán Hoszú
 • 1784 - 1785: Štěpán Leška
 • 1785 - 1786: Samuel Laho
 • 1787 - 1793: Jan Csonka
 • 1794 - 1808: Pavel Caltík
 • 1808 - 1812: Daniel Korbely
 • 1813 - 1819: Matyáš Havlík
 • 1820 - 1826: Jiří Holeček
 • 1827 - 1838: Martin Mallat
 • 1838 - 1863: Jan Bedřich Kučera
 • 1864 - 1903: Karel Eduard Lány
 • 1904 - 1919: Justus Lidmil Hruška
bývalý kostel evangelíků a. v. v Černilově

Zde si můžete přečíst krátký text vztahující se k počátkům historie luterského sboru v Černilově.

28. července 1920 došlo ke sloučení obou černilovských evangelických farností v jednu společnou (stejně tak jako jejich mateřských církví v roce 1918) do jednoho Farního sboru českobratrské církve evangelické v Černilově.
Seznam kazatelů Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Černilově:
 • 1921 - 1951: Štěpán Pavlinec
 • 1952 - 1979: Emil Jelínek
 • 1980 - 1987: Lubomír Jan Linka
 • 1990 - 2003: Josef Bartošek (seniorátní jáhen)
 • 2004 - 2008: Lydie Kuželova (jáhenka) + Pavel Otter (administrátor z Hradce Králové) + Radim Žárský (seniorátní farář pro děti a mládež)
 • 2008 - 2011: Radim Žárský (farář na poloviční pracovní úvazek)
 • 2011 - Štěpán Brodský (administrátor z Hradce Králové)
 • 20 Rut Brodská
Je naší upřímnou snahou historií se zabývat, a zajímat se tedy i o minulost našeho sboru. Jsme přesvědčeni, že se tak můžeme v mnohém poučit a též i inspirovat pro naši další práci. Chtěli bychom tedy postupně na tomto místě - elektronickou formou - upozorňovat na, z našeho pohledu, zajímavá místa v minulosti naší - a dříve vlastně našich dvou černilovských evangelických farností.Jan Veselý
Jan Veselý (h. v.) - působil v Černilově v letech 1838 - 1843. 19. 3. 1843 odešel do Kláštera, který již za svého působení v Černilově 4 roky administroval.
Václav Šubert
Václav Šubert (h. v.) byl farářem v Černilově v letech 1850 - 1859. Za jeho působení byla vystavěna nová fara (1851 - 1852), opraven chrám (1854), věž opatřena zvonem (1857), zřízen společný hřbitov a zakoupena usedlost č. 129 za 2680 zl. na vydržování faráře. U fary bylo zřízeno hospodářské stavení. Jan Košut má pověst velmi výrazné osobnosti v českém protestantismu své doby s velmi pozitivním vlivem na život církve.
Justus Szalatnay
Justus Szalatnay (h. v.) byl farářem v Černilově v letech 1860 - 1915. Za jeho působení byla v Černilově založena a později rozšířena škola a přestavěn kostel (1882). Přispěl i ke zřízení školy v Semonicích a Hradci Králové - zde zahájil vyučování v roce 1881. V Hradci Králové vedl první bohoslužby 28. 9. 1896 v Klicperově ulici č. 19, za jeho působení byl i v Hradci Králové otevřen chrám a 7. 7. 1912 zde byl právě i díky jemu založen nový sbor.
Jan Rychetský
Jan Rychetský před evangelickou (h. v.) školou, kde působil jako učitel v letech 1864 až 1911. Škola byla otevřena právě s jeho příchodem do Černilova - jednalo se o jednotřídku s až 135 dětmi. Díky Janu Rychetskému patřila tato škola ve své době k těm nejlepším. Jan Rychetský se však v Černilově nezapsal jako vynikající pedagog, ale velmi se zasloužil o povznesení církevnímu zpěvu, byl znamenitý zahradník, včelař a rolník. Zemřel po těžké nemoci 1. února 1915.
Karel Eduard Lány
Karel Eduard Lány (a. v.), působil v Černilově v letech 1864 - 1903 jako farář, v letech 1901 - 1093 jako superintendent a. v. nově zřízené východní české superintendence. Narodil se 9. 2. 1838 v Ratiboři. Bohosloví studoval ve Vídni, v Basileji, v Halle, v Praze a v Edinburghu. Byl velmi výraznou osobností ve své konfesi. Navíc byl činný i literárně, založil a redigoval "Evang. Církevník". Právě díky jeho přičinění se v roce 1863 slavila 1000letá památka příchodu Cyrila a Metoděje.
Ladislav Funda
Ladislav Funda (h. v.) zde působil v období let 1913 - 1920. Narodil se 14. 10. 1889 ve Velimi, studovalv Kolíně, ve Vídni, v Halle a v Belfastu. Ordinován byl v Černilově v roce 1913 seniorem Jos. Šárou z Hronova, byl zde vikářem a 26. 12. 1915 zvolen za černilovského faráře. V září 1920 odchází sloužit do Kladna.
Štěpán Pavlinec
Štěpán Pavlinec působil v Černilově v letech 1921 - 1951 a to jako první farář obou spojených evangelických sborů. Narodil se 27. 9. 1887 v Javorníku na Moravě. Bohosloví studoval v Basileji, ve Vídni a v Praze.
Emil Jelínek
Farář Emil Jelínek na začátku svého působení (druhá polovina padesátých let minulého století) v Černilově - s konfirmandy u kostela.
Emil Jelínek
Farář Emil Jelínek na farní zahradě před kostelem v roce 1973. A zde si můžete přečíst podrobnější životopis faráře Emila Jelínka.
Lubomír Linka
V pravé části obrázku farář Lubomír Linka s manželkou - osmdesátá léta minulého století.
Josef Bartošek
Diakon (později jáhen) Josef Bartošek působící v černilovském sboru v letech 1990 až 2003. Zde na fotografii ze září 1990.
Pavel Otter
Farář ThDr. Pavel Otter z Hradce Králové, působící - od 90. let minulého století do 31. 8. 2008 - jako administrátor černilovského farního sboru.
Lydie Kuželová
Jáhenka Mgr. Lydie Kuželová z Kláštera nad Dědinou. Pracovala v našem sboru jako kazatelka na poloviční pracovní úvazek od 1. 3. 2004 do 31. 8. 2008.


Farář Mgr. Radim Žárský. Působil v našem sboru jako farář na poloviční pracovní úvazek od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2011.

Vytvořeno: 09.01.2022
Aktualizováno: 14.01.2022